دستگاه الکتروسرجری

دستگاه الکتروسرجری تک قطبی – دوقطبی

پیش از پرداختن به بررسی دقیق دستگاه الکتروسرجری لازم به ذکر است که استفاده از گرما برای بند آوردن خونریزی سابقه بسیار طولانی دارد. شخصی به نام «آمبرواز پاره» برای اولین بار از آهن گداخته برای بند آوردن خونریزی در بیمارانی که در جنگ دچار زخم های عمیق و قطع عضو شده بودند استفاده نمود. […]

دستگاه الکتروسرجری

خرید دستگاه خال برداری دستگاه الکتروسرجری خرید دستگاه خال برداری دستگاه خال برداری خرید دستگاه الکتروسرجری با فرکانس ۳/۶۸ ساخت شرکت طاهرتاج پارس برای اولین بار در کشور دارای سیستم کات ، بلند ، بای پولار و مونو پلار   با کمتریناسکار رو پوست مناسب برای عملهای پوستی یکی از محصولات صادراتی طاهرتاج پارس به کشورهای […]